از سویا در آبگوشت هم می توان استفاده کرد.

سویا که جز غذاهای مقوی ما است، را می توان به طرق مختلف استفاده کرد. سویا را هم می توان به صورت آجیل خورد و هم د غذاها از آن استفاده کرد. فروش سویا سبحان در سراسر کشور انجام می گیرد.

از آنجایی که سویا را برای غذا های گوشتی می توان استفاده کرد. قیمت سویا گوشتی به مقدار سویا مورد استفاده بستگی دارد. سویا را می توان هم به صورت بسته ای و هم به صورت فله ای تهیه کرد.

سویا خشک را می توان به عنوان آجیل از آن استفاده کرد. فروش سویا خشک در فروشگاه های کل کشور بر قرار می باشد.

سویا را می توان به صورت عمده و فله خریداری کرد. از سویا در تهیه ماکارانی و غذا های دیگر استفاده می شود. قیمت سویا گوشتی تهران به مقدار سویا مصرفی برای ها خانوار بستگی دارد.